#10198 | 2017-12-15 Stockholm, Sweden

Test Manager - LSP2 requirements

For our Financial client in Stockholm we are looking for a Test Lead responsibile to the End-2-End process.

For this role we need a consultant with previous experience as Test Lead or Test Manager from the Nordic Bank industry

Tasks:

  • Test planning
  • Execution and reporting for changed and new reporting solutions driven by LSP2 requirements.

  • Agile multi-team delivery with complex dependencies.

  • Experience of regulatory domain and agile delivery is expected.


Start: 02-01-2018
Varaktighet: 30-10-2018
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.