#10363 | 2018-01-11 Stockholm, Sweden

Expert IT Test Manager - EPM Performance testing specialist

We're in search of a Expert IT Test Manager - EPM Performance testing specialist for a financial client.

There is a need to ensure migrated applications will perform with not decreased performance in the upgraded client platform. Load runner testing will be performed to assess new platform performance and provide guidance on performance tunings.

Required skillset
  • Advanced HP Performance Center + Load Runner knowledge & experience
  • Advanced Oracle EPM product knowledge
  • Knowledge of current client EPM setup (components, applications, integrations)


Start: 2018-05-01
Varaktighet: 2018-09-28
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.