#10570 | 2018-02-06 Stockholm, Sweden

Acceptanstestledare

Typiska arbetsuppgifter:

 • Acceptanstestledning - testarna består av personer från verksamheten och från IT avdelningen.
 • Ta fram en testplan för två delprojekt inom Transitionsprojektet.
 • Tillsammans med testgrupperna ta fram testfall och testdata.
 • Ta fram detaljerade testförberedelser som ett körschema för vad och av vem och när testerna ska genomföras.
 • Administrera avvikelser under testerna tillsammans med verksamhet och leverantör.
 • Följa upp och summera testresultatet i en testrapport.

Ansvarsområden:

Veckovis rapportera test- och kravtstatus till projektledaren och förvaltningsledare.

Krav på kompetens

 • Kunskap –hög kompetens inom aktuellt område/roll
 • Erfarenhet – har arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, förebild för andra konsulter på lägre nivå
 • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
 • Självständighet – stor

Formella kompetenskrav/erfarenheter:
kunden söker en acceptanstestledare för ett transitionsprojekt.

 • Konsulten SKA ha erfarenhet av acceptanstester.
 • Konsulten SKA ha erfarenhet av att leda människor, att analysera och tänka kritiskt samt att ha en god leveransförmåga och är självgående i sin roll.
 • Konsulten SKA kunna skapa goda relationer och ha ett öppet förhållningssätt till alla.
 • Konsulten BÖR ha erfarenhet av ALM Quality Center (meriterande).


Start: Mars
Varaktighet: 3 månader
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.