#10572 | 2018-02-06 Stockholm, Sweden

Java-utvecklare

Krav på erfarenhet för önskade resurser:

Erfarenhet från transaktionsintensiva lösningar
Java 8
Java spring boots 2.0,spring frame work 4.0
Struts
Hibernate
Docker (I grova drag är en Docker container, en virtualiserad och "inlåst" applikation som körs i sin egna bubbla)
Erfarenhet från molntjänster
Micro services-tjänster (Definition av mikrotjänster kan vara ”löst kopplad tjänsteorienterad arkitektur")


Mervärde om resurserna har erfarenhet av, men inget krav:

Tibco Business Works 5.9
Tibco RV-7.5
Tibco Integration Manager-5.0
Tibco admin
Kunskap om Oracle

Start: Snarast
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.