#10717 | 2018-03-01 København, Denmark

Functional tester

We are seeking a functional tester for implementing and executing tests as an integrated part of software design and development process.

Requirements:
  • Have a solid understanding of testing methods and techniques in Agile
  • Min 5 Years’ experience working in a complex software test environment from smoke testing to system level testing
  • Min 2 Years’ experience in Testing Trading or Capital Markets systems.
  • Investment banking business operations knowledge in either the middle or back office
  • Well versed in Tests Planning, Designing and Scripting
  • Experience with SQL
  • Hands-on experience on API, REST services and grey box Testing
  • Must have good interpersonal, problem-solving, scheduling and organizational skills
  • Experienced in Agile Development and Delivery Process.


Start: Soonest possible
Duration: 3-6 months
Work location: København
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Jag är intresserad av detta uppdrag!

Släpp filerna här för att bifoga dem
Ingenting har bifogats.
Uploading: "{{uploadingFile.name}}" Bifogad: "{{candidate.fileName}}"
Could not process "{{uploadErrFile.name}}". Endast följande filformat är tillåtna: ".pdf, .doc, .docx". Spara filen i något av de tillåtna formaten och försök på nytt. File must be below {{uploadErrFile.$errorParam}}
{{uploadErrorMsg}}
Välj dokument
{{$select.selected.commonName}}
Rätta de här fälten och försök sedan skicka dem igen:
  • {{ getValFieldName(field) }}

Du har just skickat in det här formuläret.

Obs! Om vi anser att du är rätt kandidat för detta uppdrag kontaktar vi dig personligen. Vi kommer inte att skicka din CV-information till någon kund utan att först ha pratat med dig.

Om du har frågor om detta uppdrag är du välkommen att kontakta vår sourcing avdelning:

Mariann Slot
Senior Sourcing Specialist

E-post
Mobil+45 23 64 66 79