#10934 | 2018-03-27 Jönköping, Sweden

systemutvecklare - Java

Vi söker nu för vår kunds räkning en Systemutvecklare Java.

Kunden skalar nu upp utvecklingen av deras nya verksamhetsstöd. Stödet bygger på deras nya utvecklingsplattform med Java EE, REST och Angular. Huvudsyftet med det aktuella uppdraget är att konsulten bidrar till etableringen av ytterligare ett utvecklingsteam, men det kan även ingå arbete med några av våra befintliga javabaserade verksamhetsstöd.

Konsulten kommer att ingå i ett tvärdisciplinärt team som arbetar enligt kundens egna anpassning av Scrum. Konsultens primära roll är att utveckla, men även stödja i andra roller.

Utvecklingen bedrivs i en modern miljö med inriktning mot DevOps. Verktyg som används i utveckling är exempelvis IntelliJ, Maven, Jenkins, Git och SonarQube. För att hålla ordning och reda på arbetet används Jira och Confluence. HipChat används för effektiv kommunikation mellan både utvecklare och byggverktyg. Kunden har en inriktning mot Open Source med Wildfly och PostgreSQL, men har även några system med Oracles produkter för applikationsserver och databas.

Som utvecklare kodar du både backend (exempelvis med JPA, EJB, Web Services, REST) och frontend (exempelvis med Angular, Redux, HTML 5). Du testar även din egen kod både med enhetstester, integrationstester och genom att köra systemet manuellt.

Start: 2018-04-03
Varaktighet: 2018-12-31
Arbetsort: Jönköping, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.