#11022 | 2018-04-12 Stockholm, Sweden

Senior Business Analyst

We're looking for a Senior Business Analyst for a financial client of ours.

Responsibilities:
Analyse and describe optimiziation oppertunitunitues on CDW reporting timeline and extraction performance for ad-hoc business controllers daily workload

Start: 2018-04-23
Varaktighet: 2018-07-01
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.