#11061 | 2018-04-27 Stockholm, Sweden

DevOps Systemutvecklare inom Microsoft .NET

Vi söker en senior systemutvecklare med kunskap inom Microsoft .NET, C#, PowerShell, TFS och SQL Server till vårt DevOps-team, som ansvarar för databasadministration, ramverk för testautomatisering och Continuous Delivery. Arbetsuppgifterna växlar över tid. Exempel på arbetsuppgifter är att arbeta med driftstabilitet, byggautomatisering samt förbättringsarbete inom testautomatisering. Kunskap om IIS, Selenium, MSTest, Octopus Deploy och Fortify är meriterande.
Rollen som Systemutvecklare innebär en utmanande och omväxlande vardag med stort eget ansvar. Vi jobbar med tidig effekthemtagning av kund- och affärsnyttor bl a genom kontinuerliga leveranser och sömlöst samarbete. Vi jobbar även med kontinuerliga förbättringar av såväl programkod såväl som av vårt arbetssätt.
Omfattning: Heltid (40 timmar / vecka)

Rapportering och uppföljning: Regelbunden uppföljning och rapportering sker till andra testledare, gruppchef, förvaltningsledare, projektledare, teamcoacher, team och Product Owner.

Dokumentation: En naturlig del av uppdraget är att dokumentera arbetet och föra kunskaper vidare.
Kunskapsöverföring: Du underhåller kontinuerligt din kunskap och vill vara en kunskapsresurs för andra.
Produkter/tredjepartslicenser:
C#, PowerShell, Microsoft Visual Studio, Microsoft Team Foundation Server, SQL Server, Selenium, MSTest, Octopus Deploy och Fortify, Microsoft servermiljö, IIS
Kunskaper i svenska (muntligt och skriftligt) krävs: Ja, kunskaper i svenska, p g a våra krav, testfall, systemdokumentation etc är på svenska. Konsulten behöver även ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift, då kommunikation med vår driftleverantör sker på engelska.

Egen Dator: JA
Kunskapsnivå: 3
Nivå 3
Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll
Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt.

Start: 2018-05-01
Varaktighet: 2018-12-31
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Jag är intresserad av detta uppdrag!

Släpp filerna här för att bifoga dem
Ingenting har bifogats.
Uploading: "{{uploadingFile.name}}" Bifogad: "{{candidate.fileName}}"
Could not process "{{uploadErrFile.name}}". Endast följande filformat är tillåtna: ".pdf, .doc, .docx". Spara filen i något av de tillåtna formaten och försök på nytt. File must be below {{uploadErrFile.$errorParam}}
{{uploadErrorMsg}}
Välj dokument
{{$select.selected.commonName}}
Rätta de här fälten och försök sedan skicka dem igen:
  • {{ getValFieldName(field) }}

Du har just skickat in det här formuläret.

Obs! Om vi anser att du är rätt kandidat för detta uppdrag kontaktar vi dig personligen. Vi kommer inte att skicka din CV-information till någon kund utan att först ha pratat med dig.

Om du har frågor om detta uppdrag är du välkommen att kontakta vår sourcing avdelning:

Taher Anosheh
Sourcing Specialist

E-post
Mobil+46 76 89 06 667