#11095 | 2018-04-25 Stockholm, Sweden

Testledare molnlösningar

Specifikation av Tjänstens innehåll och omfattning
  • Leda och samordna tester i agil leverans främst inom projekt.
  • Arbete i sprintar i nära samarbete med verksamhet som ska acceptanstesta molnlösning
  • Ta fram teststrategi
  • Ta fram hur testfall ska skrivas (input från verksamhetsresurser)
  • Leda tester och administrera i QC
  • Följa upp status (i QC)
  • Följa interna riktlinjer och regulatoriska krav kring test- och testdata hos kunden
  • Säkerställa att relevant testdata finns
Omfattning 100%
Rapportering och uppföljning: Tidrapportering sker via kundens system. Rapportering till agil coach & projektledare

Dokumentation: Främst i QC, använder även Office 365/Sharepoint
Kunskapsöverföring: Projektledare, teammedlemmar. Finns även ett testnätverk hos kunden
Produkter/tredjepartslicenser: Nödvändig programvara tillhandahålls av kunden.
Kunskaper i svenska (muntligt och skriftligt) krävs: Ska kunna kommunicera och dokumentera på svenska och engelska

Egen Dator: JA
Kunskapsnivå: 3 (-4)
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll.
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – stor
Agil erfarenhet och vilja att arbeta i sprintar.

Start: 2018-04-30
Varaktighet: 2018-10-31
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.