#11095 | 2018-04-25 Stockholm, Sweden

Testledare molnlösningar

Specifikation av Tjänstens innehåll och omfattning
  • Leda och samordna tester i agil leverans främst inom projekt.
  • Arbete i sprintar i nära samarbete med verksamhet som ska acceptanstesta molnlösning
  • Ta fram teststrategi
  • Ta fram hur testfall ska skrivas (input från verksamhetsresurser)
  • Leda tester och administrera i QC
  • Följa upp status (i QC)
  • Följa interna riktlinjer och regulatoriska krav kring test- och testdata hos kunden
  • Säkerställa att relevant testdata finns
Omfattning 100%
Rapportering och uppföljning: Tidrapportering sker via kundens system. Rapportering till agil coach & projektledare

Dokumentation: Främst i QC, använder även Office 365/Sharepoint
Kunskapsöverföring: Projektledare, teammedlemmar. Finns även ett testnätverk hos kunden
Produkter/tredjepartslicenser: Nödvändig programvara tillhandahålls av kunden.
Kunskaper i svenska (muntligt och skriftligt) krävs: Ska kunna kommunicera och dokumentera på svenska och engelska

Egen Dator: JA
Kunskapsnivå: 3 (-4)
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll.
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – stor
Agil erfarenhet och vilja att arbeta i sprintar.

Start: 2018-04-30
Varaktighet: 2018-10-31
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Jag är intresserad av detta uppdrag!

Släpp filerna här för att bifoga dem
Ingenting har bifogats.
Uploading: "{{uploadingFile.name}}" Bifogad: "{{candidate.fileName}}"
Could not process "{{uploadErrFile.name}}". Endast följande filformat är tillåtna: ".pdf, .doc, .docx". Spara filen i något av de tillåtna formaten och försök på nytt. File must be below {{uploadErrFile.$errorParam}}
{{uploadErrorMsg}}
Välj dokument
{{$select.selected.commonName}}
Rätta de här fälten och försök sedan skicka dem igen:
  • {{ getValFieldName(field) }}

Du har just skickat in det här formuläret.

Obs! Om vi anser att du är rätt kandidat för detta uppdrag kontaktar vi dig personligen. Vi kommer inte att skicka din CV-information till någon kund utan att först ha pratat med dig.

Om du har frågor om detta uppdrag är du välkommen att kontakta vår sourcing avdelning:

Taher Anosheh
Sourcing Specialist

E-post
Mobil+46 76 89 06 667