#11342 | 2018-06-01 Stockholm, Sweden

Project Manager

On behalf of a global financial client, we're looking for a Project Manager.

One common Controlling & Reporting Application with common principles and standard reports. High degree of self-service capabilities for more specific needs. Atomization of procedures and embedded quality control in system. More agile process for central data sourcing. Build common elimination engine.

Start: 2018-06-20
Varaktighet: 2018-12-31
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.