#11517 | 2018-07-05 Stockholm or Helsinki, Finland

Configuration and development - Ambit Focus (still open)

For our client in the finance sector we are looking for a
Senior IT Developer with extensive experience of configuring and working with:
  • Ambit Focus GUI modules,
  • Dynamic Asset and Liabilities Management (ALM) and/or Liquidity Risk.

Detailed level of knowledge and experience working with:
  • Focus database; input DB, Focus DB, Results DB and Focus Cubes.

Senior SQL development skills for DB development and writing dynamic SQL (Microsoft SQL server).

Experience working with SSIS packages, complex ETL processes and scripting (command line, powershell, etc.).

A detailed oriented person with general understanding of financial instruments, terminology and regulations (NSFR, LCR and IRRBB).

Work location:
Either Stockholm, Sweden or Helsinki, Finland

Start: August 2018
Duration: 5-6 months
Work location: Stockholm or Helsinki
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Jag är intresserad av detta uppdrag!

Släpp filerna här för att bifoga dem
Ingenting har bifogats.
Uploading: "{{uploadingFile.name}}" Bifogad: "{{candidate.fileName}}"
Could not process "{{uploadErrFile.name}}". Endast följande filformat är tillåtna: ".pdf, .doc, .docx". Spara filen i något av de tillåtna formaten och försök på nytt. File must be below {{uploadErrFile.$errorParam}}
{{uploadErrorMsg}}
Välj dokument
{{$select.selected.commonName}}
Rätta de här fälten och försök sedan skicka dem igen:
  • {{ getValFieldName(field) }}

Du har just skickat in det här formuläret.

Obs! Om vi anser att du är rätt kandidat för detta uppdrag kontaktar vi dig personligen. Vi kommer inte att skicka din CV-information till någon kund utan att först ha pratat med dig.

Om du har frågor om detta uppdrag är du välkommen att kontakta vår sourcing avdelning:

Sami Bødker
Senior Sourcing Specialist

E-post
Telefon+45 25 10 25 41