#11616 | 2018-07-10 Central Jutland, Denmark

Python developer

The project is focused around web scraping Top 10 identified data center webpages and APIs for relevant data being used in the Data Center Operation product.

The web scraping is done using Scrapy tool.

The implementation is done using Python and data is stored in ElasticSearch

The development methodology is KanBan

Requirements:

  • Data understanding and structure is key to this project. Having a developer background with solid understanding of data structure will be ideal.
  • Python
  • ELK Stack


Start: September
Duration: 3-4 months
Work location: Central Jutland
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Jag är intresserad av detta uppdrag!

Släpp filerna här för att bifoga dem
Ingenting har bifogats.
Uploading: "{{uploadingFile.name}}" Bifogad: "{{candidate.fileName}}"
Could not process "{{uploadErrFile.name}}". Endast följande filformat är tillåtna: ".pdf, .doc, .docx". Spara filen i något av de tillåtna formaten och försök på nytt. File must be below {{uploadErrFile.$errorParam}}
{{uploadErrorMsg}}
Välj dokument
{{$select.selected.commonName}}
Rätta de här fälten och försök sedan skicka dem igen:
  • {{ getValFieldName(field) }}

Du har just skickat in det här formuläret.

Obs! Om vi anser att du är rätt kandidat för detta uppdrag kontaktar vi dig personligen. Vi kommer inte att skicka din CV-information till någon kund utan att först ha pratat med dig.

Om du har frågor om detta uppdrag är du välkommen att kontakta vår sourcing avdelning:

Helena Blach Lavrsen
Sourcing Specialist

E-post
Telefon+45 88 83 26 34