#7226 | 2017-04-24 Østjylland, Denmark

.NET C# backend developers

We are seeking .NET backend develoeprs for the development of backend features for a mobile app.

Required skills:

  • Solid experience with .NET development (C#) on the MS Platform is required.
  • Experience with optimizing the development process with the use of tools, preferable both development tools like GIT, VS, NuGet, Go etc. and application tools like RabbitMQ, Cassandra, the ELK stack etc.
  • Knowledge of DDD, CQRS, Micro Services and AMQP,
  • Experience with Source Code management, Continuous Integration and Deployment pipeline.


Start: November eller januar
Duration: 6 måneder + option på forlængelse
Work location: Østjylland
Requirements: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.