#9951 | 2017-11-16 Stockholm, Sweden

Senior IT Project Manager

We're on behalf of a global financial client looking for a Senior IT Project Manager.

The Delivery Project Manager will be responsible for an E2E project for changed and new reporting solutions driven by LSP2 requirements.
  • Agile multi-team delivery with complex dependencies.
  • Experience of regulatory domain and agile delivery is expected.
  • Previous experience of IT project delivery is preferred.


Start: 2017-11-29
Varaktighet: 2018-11-26
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.