Integritetspolicy för offentligt tillgängliga delar av ProData Consults webbplatser

(senast uppdaterad mars 2015)

Alla uppgifter som läggs in på våra webbplatser kan registreras i vårt CRM-system för senare användning av våra medarbetare för personlig kontakt och hantering av kundrelationer. Uppgifterna i vårt CRM-system sparas på ProData Consults egna servrar (som fysiskt ligger i ProData Consults huvudkontor i Danmark och följer de danska registerlagarna) och hålls konfidentiella. Kommunikation mellan våra olika kontor och  säljare sker krypterat.

Säljare kan kontakta dig personligen, antingen per telefon eller via e-post, för att besvara dina frågor och på andra sätt stå till tjänst för ditt företag.

Nyhetsbrev via e-post skickas endast till aktiva kunder och de som specifikt har anmält sig till vårt nyhetsbrev på den här webbplatsen - se registreringssida för nyhetsbrev för mer information om hur ofta och innehåll. Alla nyhetsbrev har en avregistreringslänk som kan användas för att avregistrera sig.

Obs: De delar av våra webbplatser som kräver registrering (t.ex. CV-webbplatsen) skyddas av ett annat integritetspolicy som specificerar vidare användning för e-post, och som måste accepteras som en del av registreringsprocessen.

Företagsnamn och adresser som anges på våra webbplatser kan användas till att skicka ut postutdelad direktreklam /broschyrer, vilket generellt sker två till sex gånger per år. Du kan välja bort dessa genom att ringa, mejla eller skriva till vårt kontor (se kontaktinfo på kontaktsida), där du anger exakta namnet och adressen som finns på kuvertet du fått från oss, och begär att inte få mer reklam. Vi sparar namn och adress på de som inte vill ta emot reklam, i syfte att förhindra att dessa läggas in igen i framtiden.

Användning av webbplatsen, e-post och felmeddelanden kan registreras av ProData Consults IT-avdelning för att upptäcka missbruk och att utveckla webbplatsen. Det inkluderar loggning av din hela IP-adress om den misstänks vara skadlig eller på annat sätt orsakar fel på webbplatsen, men informationen är bara tillgänglig för administratörer på IT-avdelningen, som kan använda den för att blockera åtkomst från specifika platser.

Din information kommer aldrig att lämnas ut till utomstående utan ditt godkännande.

Information om cookies och annat innehåll

ProData Consults servrar hanterar innehåll (t.ex. HTML, bilder, JavaScript och cookies) från de här domänerna:

  • www.prodataconsult.se
  • www.konsulter.net
  • gfx.prodataconsult.com
  • *.prodataconsult.com (flera underdomäner som levererar krypterade versioner av de ovanstående tre)

För att uppleva full funktionalitet i våra webbsidor ska din webbläsare acceptera och lagra allt ditt innehåll och cookies från ovanstående domäner under den tid besöket varar, men du är välkommen att ta bort alla cookies och annat innehåll från dessa domäner efter varje besök.

För att öka hastigheten på webbplatsen kan HTML, bilder och JavaScript sparas i din webbläsare under upp till 2 månader.

Användningen av cookies i våra domäner kan delas in i följande kategorier och syften:

  • A:Identitetscookies: Används av tekniska skäl för att unikt indentifiera dig som godkänd användare med rätt att redigera din egen information. Varaktigheten varierar från ett besök till sex månader med förlängd varaktighet vid varje nytt besök.
  • B:Cookies som sparar användarval, såsom t.ex. vilket språk du använder. Varaktigheten varierar från ett besök till sex månader med förlängd varaktighet vid varje nytt besök.
  • C:Ytterligare cookies som kan sparas under våra eller andra domäner från tredje part. Deras varaktighet kan vara upp till flera år och förlängs vid varje nytt besök. Dessa cookies kommer från plugin-program som laddas från andra domäner än de som tidigare listats. Du kan på säkert sätt blockera eller välja bort dessa (blockera dem genom att neka åtkomst till den ytterligare domäner som laddar in plugin-programmen).

Du kan bläddra igenom vår webbplats utan att acceptera någon av dessa cookies, men interaktiva formulär och andra funktioner kommer förmodligen inte att fungera utan kategori A- och B-cookies.

Obs: Varje del av webbplatsen som kräver login, omfattas av ett annat integritetspolicy, genom vilket det krävs en cookie som unikt identifierar dig som en behörig användare.

Våra cookies (kategori A och B) kommer aldrig att användas för att länka din information till andra tjänster eller spårning över Internet. Den juridiska enheten som ansvarar för kategori A och B cookies är:
    ProData Consult A/S
    Att.: IT-avdelningen
    Stamholmen 157
    2650 Hvidovre
    Denmark

ProData Consult använder på webbplatserna följande plugin-program från tredje part som har sina egna integritetspolicyer och som var och en kan spara cookies som du kan blockera eller att välja bort (som kategori C ovan):

  1. "Google Analytics": Används för att lära oss hur personer använder våra öppna webbplatser och vilket gensvar vi får när vi placerar annonser på Internet. Du kan läsa Google Analytics integritetspolicy och välja bort datainsamling /cookies på: www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
  2. "AddThis": Används för att ge dig flexibla delningsalternativ. Du kan läsa "AddThis" integritetspolicy och välja bort datainsamling /cookies på: www.addthis.com/privacy

Observera att även om "AddThis" ger åtkomst till delning av sociala nätverkstjänster som Facebook använder våra sidor inte räknare eller andra komponenter som direkt anropar dessa tjänster utan din medverkan. Vänligen läs integritetspolicyn för de tjänster som du vill använda för info om att se vad som händer med din information och cookies när du börjar delning.

Ansvarsfriskrivning

ProData Consult tar inget ansvar för eventuellt missbruk eller förlust av data.

ProData Consult kan inte på något sätt hållas ansvarigt för information som finns på webbplatsen, oavsett om denna mot förmodan skulle vara felaktig. Det innebär att ProData Consult kan på intet sätt hållas ansvarigt för skada eller förlust som direkt eller indirekt uppkommit på grundval av den information som finns på webbplatsen.

Det är upp till dig att då och då kontrollera dessa förutsättningar eftersom det kan vara nödvändigt att ändra dem. Det kan exempelvis ske hända på grund av ändringar i tjänster från ProData Consults eller på grund av lagändringar.

Copyright

Den här webbplatsen, dina genererade ProData-CV, databasen med kompetenser, information och funktionalitet samt hela proceduren för att skapa CV, är Copyright 2001-2015 ProData A/S, Danmark.