#11361 | 2018-06-04 Stockholm, Sweden

Datapower Instances / maintenance (still open)

Datapower Maintenance:

Tasks (operations):
· Handle incidents
· Handle change
· Monitor the DataPower platform
· Troubleshooting, mainly in PREPROD and PROD
· Receive and verify documentation
· Deployment to PREPROD

Infrastructure:
· Creation and maintenance of DataPower instances
· Development of management tools for DataPower
· Management of Port Register
· Naming convention
· Deployment tool – maintenance and development
· Capacity planning and monitoring
· Monitoring tools and management
· Alerting tools and management
· Manage roles for user access according to Security Guidelines and DataPower security baseline

Start: ASAP
Duration: 4-5 months
Work location: Stockholm, Sweden
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.