#11480 | 2018-06-20 Copenhagen, Denmark

IT Analyst - for Cloud

For a financial client, we are looking for an IT analyst.

The assignment is as below:
Updating the Application Register in Mega (HOPEX) and integration with other tools for automating the Cloud Services Acquisition Request (CSAR) registration and process flows.

The initial estimate is as follows:

  1. Data Registration analysis + implementation + documentation (2 months)
  2. Request process analysis + implementation+ documentation (2 months)
  3. Usage process analysis + implementation + documentation (2 months)


Start: July 1st 2018
Duration: December 31st 2018
Work location: Copenhagen, Denmark
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.