#11517 | 2018-07-05 Stockholm or Helsinki, Finland

Configuration and development - Ambit Focus (still open)

For our client in the finance sector we are looking for a
Senior IT Developer with extensive experience of configuring and working with:
  • Ambit Focus GUI modules,
  • Dynamic Asset and Liabilities Management (ALM) and/or Liquidity Risk.

Detailed level of knowledge and experience working with:
  • Focus database; input DB, Focus DB, Results DB and Focus Cubes.

Senior SQL development skills for DB development and writing dynamic SQL (Microsoft SQL server).

Experience working with SSIS packages, complex ETL processes and scripting (command line, powershell, etc.).

A detailed oriented person with general understanding of financial instruments, terminology and regulations (NSFR, LCR and IRRBB).

Work location:
Either Stockholm, Sweden or Helsinki, Finland

Start: August 2018
Duration: 5-6 months
Work location: Stockholm or Helsinki
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.