#11559 | 2018-07-03 Copenhagen, Denmark

DataStage Developer

For our client we are looking for a DataStage Developer with knowledge and experience in version 11 or above.

The task will be focussing on:
  • Requirements Gathering,
  • Solutioning,
  • Code Reviews,
  • Client Interaction,
  • Timely delivery.

The most suitable candidate should have worked on projects involving medium – large data warehouses and have experience working on different types of data source for data migration is an added advantage.

Start: 23-07-2018
Duration: 4-5 months
Work location: Copenhagen, Denmark
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.