#11656 | 2018-07-16 Stockholm, Sweden

IT Security Analyst for 24/7 monitoring - Threat prevention

Competence demands:

  • Network Infrastructure & Operations

  • MSSP specialist

  • 24/7 access & monitoring

  • Threat prevention

  • IT Security operations


Start: 13-08-2018
Duration: 31-07-2019
Work location: Stockholm, Sweden
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.