#11666 | 2018-07-18 Helsinki, Finland

Senior Business Analysts/Epic Owners

For a financial client we are looking for two Senior Business Analysts or Epic Owners to work with Customer and Counterparty data.

The required skill set is listed below:
  • Self-driven BA / Business Driver
  • Experience with data modelling and management
  • DB and MDM capabilities are beneficial
  • Stakeholder management, great networker
  • Experience with project management
  • Agile / SAFe environment with hybrid flavor
  • Analytical
  • Good negotiator


Start: 15th of August 2018
Duration: 31st of December 2018
Work location: Helsinki, Finland
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.