#11748 | 2018-08-02 Malmö, Sweden

Visual Designer (Mobile)

We are looking for a Visual designer with focus on mobile interfaces.

Strong skills in UI design and minimum of 2-3 years of experience in designing mobile applications.

Personality is very important, we are looking for a person with creative mindset, a flexible and who works well in smaller teams close to the developers.

NOTE: The assignment wil be done on site, not remotely.

Competence demands:

Need to have:
  • 2-3 years in UI design of pixel perfect products (mobile)
  • strong sklls in Photoshop
  • strong skills in Sketch

Nice to have:
Experience in motion/animated design (Principle)

Start: mid sept
Duration: 6 months
Work location: Malmö, Sweden
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.