#11770 | 2018-08-09 Stockholm, Sweden

SAP configuration SME (Subject Matter Expert)

ILRM, Intraday Liquidity Risk Management exists to comply with one of the BASEL requirement – BCBS248 where every bank in EU should be able to manage their Intraday liquidity positions and risk to meet daily payments and settlement obligations.

We are looking for a SAP configuration SME (Subject Matter Expert).

Start: 24 August
Duration: 31 December 2018
Work location: Stockholm, Sweden
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.