#11776 | 2018-08-20 Stockholm, Sweden

Sharepoint-utvecklare med fokus på frontend

Vi söker en erfaren Sharepoint-utvecklare med fokus på frontend

Beskrivning av uppdraget

Kundens IT-enhet utvecklar och tillhandahåller samtliga IT-system inom kunde.

Just nu är intresset för nya möjligheter till digital transformation mycket stort hos kundens företagsledning, och flera av dem vill man realisera i SharePoint.

Man arbetar därför med flera utvecklingsuppdrag i SharePoint, och man kommer under en överskådlig framtid ha behov av vidareutveckling och nyutveckling av dessa och kommande system.

Redan nu är kundens intranät och ett antal andra system realiserade i SharePoint. Det pågår också initiativ på Office 365 som man kommer att utöka under hösten.

Som SharePoint-utvecklare kommer du att delta i ett team som bestående av andra SharePoint-utvecklare och arkitekter, både anställda och konsulter. Det är en dynamisk och kreativ utvecklingsmiljö där vi till stora delar arbetar agilt.

I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak att:

 • Bolla idéer med verksamheten och andra om möjligheten och lämpligheten i att realisera diverse idéer i SharePoint
 • Stötta verksamheten med kravfångst
 • Ta fram lösningsförslag och estimat, i samarbete med arkitekter och andra
 • Presentera lösningsförslag
 • Utveckla nya lösningar i samarbete med verksamhetens kravställare
 • Stödja verksamheten vid acceptanstester
 • Stödja driftleverantören vid produktionssättning
 • Ge 3:rd line support
 • Rätta fel i realiserade och produktionssatta lösningar

Man har nu behov av förstärkning i gruppen.
Särskild brist är på Frontend-kompetens, så Frontend-kompetens är en fördel.

Önskvärda kunskaper
 • Har flera års erfarenhet av utveckling/anpassningar i SharePoint 2013 eller senare versioner.
 • Har några års erfarenhet av mobila gränssnitt och responsiv design för SharePoint-baserade lösningar.
 • Arbetar självständigt och levererar lösningar från ax till limpa.
 • Har god förståelse för tekniker och koncept som CSOM, PowerShell, SharePoint Add-ins, GIT, JavaScript, jQuery, Angular, React, TypeScript, HTML, CSS, AJAX, REST, OData, webpack
 • Skapar lösningar för Office 365
 • Erfarenhet av aktiv systemförvaltning i en större organisation.

Meriterande kunskaper
 • Agil systemutveckling (Scrum, Kanban, DevOps)
 • UX och UI design för SharePoint-baserade lösningar
 • SharePoint modern experience, Client-side web parts och SharePoint Framework

Språk: Svenska

Start: ASAP
Varaktighet: 1 year + option
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.