#14036 | 2019-06-10 Stockholm, Sweden

Change Manager

  • Vår kund står inför en större förändringsresa då man rullar ut ett mycket affärskritiskt CRM-verktyg till en stor del av verksamheten.
  • Inför denna utrullning behöver man stöd av en förändringsledare som konkret och metodiskt arbetar med förändringsledning i både management-led och slutanvändarled och som har förmågan att skapa förankring och acceptans för att få förändring att fastna.
  • Då är erfarenhet av att kunna förmedla vision och målbild och som har förmågan att få förändring att fastna hos en omfattande målgrupp med stor variation av användargrupper och med stor geografisk spridning.

Vissa resor förekommer.

Uppdragets omfattning timmar/vecka:
20 h/w 2019-09-15—2019-12-31
40 h/w 2020-01-01 – 2020-06-30

Requirements:
· Praktisk erfarenhet som förändringsledare i systemimplementationer

· Sätta samman kommunikationsplaner, utrullningsplaner, utbildningsmaterial och genomföra slutanvändarutbildningar genom olika kommunikationskanaler/-medier

· Förmedla change i flera led till slutanvändare

· Etablera nätverk med förändringsambassadörer och super-users

· Åstadkomma samsyn kring önskad effekt och styrning genom KPI:er

· Coachning av ledare

· Teoretisk och praktisk erfarenhet av förändringsverktyg t ex ADKAR

· ADKAR-certifierad förändringsledare

· Flytande i engelska och svenska

Egenskaper:

· Förmåga att vara visionsbärare och skapa engagemang

· Mycket god kommunikativ förmåga

· Samordna grupperingar för att nå gemensamma mål

· Lyhörd och kan skapa förtroende och tillit, men samtidigt väl rustad att hantera motstånd

Start: 15-Sep-2019
Varaktighet: 30-Jun-2020
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.

ProData Consult lagrar data i din webbläsare / enhet med hjälp av cookies i syfte att framställa statistik och optimera våra webbplatser och eventuellt för riktade annonser. Genom att acceptera, ger du oss ditt samtycke till denna användning av cookies. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Du kan alltid återkalla ditt samtycke här: Integritetspolicy & cookies

Webbplatsen kräver användning av "Nödvändiga cookies". Våra nödvändiga cookies används bara för att leverera en fungerande webbplats och webbservice.

Valda tredjepartstjänster kan lagra cookies för att placera relevanta annonser som ska levereras till dig på tredje parts webbplatser.