#8041 | 2017-02-22 Malmö, Sweden

Team Lead/Engineering Manager

We are looking for a Team Lead/Engineering Manager for a team consistng of talented junior Java developers and a couple of QA engineers working with exploratory testing (testing UI) and automated testing (testing REST API).

The candidate needs to be a very strong software engineer (coding in Java) who at the same time has good leadership skills and can act as a Lead for the above team.

Communication skills are of primary importance.


Experience:

  • Team Lead
  • Java developement
  • QA (UI and REST API testing)


Start: ASAP
Duration: 6 months + 6 months ext.
Work location: Malmö, Sweden
Requirements: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.