#8325 | 2017-03-30 Stockholm, Sweden

BI-utvecklare med systemförvaltar erfarenhet

Vi söker för kund en BI-utvecklare med systemförvaltar erfarenhet för ett spännande uppdrag i Stockholm.

Uppdraget innebär löpande förvaltning av FIBI, mindre utvecklingsuppdrag samt projektarbete. Viss driftsövervakning, felsökning om batcharna inte har gått igenom samt vid ev fel i leveranserna från systemet.


Teknik/metod/verktyg:

Datamodellering, både relations- och dimensionsmodellering
Databasutveckling mot SQL Server 2014 (T-SQL)
Erfarenhet av Database projects i Visual Studio
Rapportutveckling i SSRS mot SQL och SSAS Tabulärmodeller
Versionshantering med Git

Start: 2017-04-03
Varaktighet: 6 months
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.