#8393 | 2017-04-07 Stockholm, Sweden

IT architect experience from ABAC implementation using XACML

For financial client we are looking for an IT architect – with experience from ABAC implementation using XACML and preferably Axiomatics ASM.

Experience in building authorization policies from business and legal requirements.

Experience from building central authorization solutions has worked in the identity and access mgmt. domain for more than 3 years.

Worked on large and complex infrastructure projects coordinating many stakeholders and architectural requirements.

Deadline Monday 20th. of March.

Start: April
Varaktighet: 9 months
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.