#8672 | 2017-05-23 SE,FI,DK or PL, Denmark

DB2 consultant

For financial client we are looking for a DB2 consultant - a Subject Matter Expert (SME) with experience in development and administration of DB2.

The SME should have in-deapt knowledge of the DB2 infrastructure components. Also system design and system development skills is needed, as there will be several tasks in these areas.

Also knowledge of DB2 Purescale is needed

Deadline ASAP and latest 22th of June

Start: 26th of June
Duration: 4 months
Work location: SE,FI,DK or PL
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.