#8688 | 2017-05-26 Finland or Sweden

FI/SE - I&O - CCC Clean up

We are looking for a DB2 DBA consultant

Location could be any of the nordic countries including Poland

The mandatory requirements for the DB2 consultant:

  • Several years of DB2 LUW administration experience on a Linux/AIX platform, preferably with certifications
  • Experience of DB2 LUW version 10.5
  • Experience in working within an HADR enabled set up
  • Deep knowledge of common backup and restore procedures using TSM and Netbackup backup systems
  • Deep knowledge of Red Hat Linux operating system and Linux scripting
  • Familiar with ITIL practises and BMC Remedy Change and Incident management procedures
  • Fluent in English

The nice to have:

  • Experience in DB2 PureScale platform, DB2 LUW with SAS systems, IBM Infosphere Change Data Capture (CDC) administration and IBM Content Manager OnDemand (CMOD)
  • Knowledge of Veritas cluster set up on Linux


Start: 3-7-17
Varaktighet: 5 months
Arbetsort: Finland or Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.