#9171 | 2017-08-14 Stockholm, Sweden

4 x SE - Business Analysts SIMREP IFRS9

“New” requirements concerning the Standard
Report in Sweden (SFSA) – harmonization with IFRS9.

  • Genomgång av Hierarki och kontroll att alla nya konton är upplagda och mappade till rätt plats

  • Ändra i SIMREP att vi ska använda ROOT 88 istället för ROOT 15

  • Bygga om regler i MDS
  • Bygga nytt rapportpaket i CDM
  • Alla variabelkoder kommer att ändras
  • Nytt rapporteringssätt, idag plockar vi ut en text fil från CDM och läser in hos FI via systemet ”Periodisk Inrapportering”. FI kommer nu att ändra till ett nytt system med rapportering via webben. Jag antar att det är samma system som FINREP. Så CDM ”utfil” måste anpassas så att den går att läsa in hos FI via det nya systemet.

Resources needed:
SSL: 1 Resource
MDS: 1 Resource
CDM: 1 Resource
BO: 1 Resource

Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.