#9373 | 2017-09-07 Stockholm, Sweden

kravanalytiker

Erfarenhet från kravarbete inom stora organisationer och komplexa IT-miljöer Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Styr mot resultat i en gruppdiskussion, tar beslut med hänsyn till tidpunkt och information. Erfarenhet av att genomföra och leda arbetsmöten och workshops. Stor erfarenhet av att kommunicera skriftligt och muntligt med både tekniker och icke-tekniker och kunna förstå båda världarna. Förmåga att identifiera och påtala kravkonflikter

Kunskap om hur man strukturerar krav för att skapa spårbarhet

Verifierar krav genom att planera och genomföra kravgranskningar

Ansvara för att det finns krav inför varje sprint som är granskade och tillräckligt väldefinierade och detaljerade som underlag till utveckling och test Kunna genomföra process- och informationsmodellering

Förmåga att detaljera krav och verksamhetsregler i samarbete med arkitekt

Kunskap om hur man förvaltar krav för återanvändning och dokumentation

Erfarenhet av behovsanalys, kravfångst och kravställning inför anskaffning/upphandling

Start: sep/okt
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Krav: Minst 5 års professionell IT-arbetslivserfarenhet.
Typ av jobb: Frilansare

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.