#9399 | 2017-09-12 Oslo, Norway

Fullstack Developer with focus on JavaScript experience

For our client in the banking industry, we are searching for an experienced fullstack Java Developer to join the nordic agile team and to work on creating "consent based digital collection of tax and income data" from Norwegian authorities.

Technology Stack - competence requirements:
  • JavaScript
  • Java/J2EE
  • Java Development Kit (JDK)
  • Spring Boot CLI
  • IntelliJ Ultimate
  • Git
  • Bitbucket
  • Oracle DB

Nice to have:
  • Experience from bank/finance industry
  • Project experience working in Agile teams (SAFe)

This opportunity will expire 09-10-09-2017

Start: ASAP (latest 01-12-2017)
Duration: 5-6 months
Work location: Oslo, Norway
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Projekt avslutat

Tyvärr söker vi inte längre konsulter till det här projektet.

Klicka på ”Till uppdragslistan” för att visa aktuella projekt.

Om du är kund och letar efter den här typen av profil kan du använda formuläret "Visa konsult-CV" på vår andra webbplats.